Oznamy

Zasadnutia 2019-2020

1. marca 2021 admin Oznamy

Opatrenie v súvislosti s výskytom koronavírusu Výbor Urbariátu – pozemkového spoločenstva Lúčky v súlade s pokynmi a nariadeniami MZ SR oznamuje svojim spoluvlastníkom, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.3.2020 sa z tohto dôvodu ruší. Žiadame všetkých spoluvlastníkov, aby informovali aj svojich príbuzných a známych o tejto skutočnosti. O novom termíne zasadnutia Vás budeme informovať. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej […]

More

0

Zhromaždenie dňa 24.3.2018

14. septembra 2018 admin Ostané infoOznamy

More

0

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamyProjektyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky   Stručný opis projektu: Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní  na dobu minimálne 9 kalendárnych mesiacov, […]

More

0

Splnomocnenie na prebratie výplaty podielov

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamy

Splnomocnenie sa nachádza tu.

More

0

Uznesenie zo dňa 18.3.2017

4. apríla 2017 admin Oznamy

Dokument vo formáte pdf je možné stiahnuť tu.

More

0

Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu PS Lúčky zo dňa 12.3.2016

27. apríla 2016 admin Oznamy

Dokument vo formate PDF je dostupny tu.

More

0

Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia zo dňa 21.3.2015

13. apríla 2015 admin Oznamy

More

0

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Lúčky

20. februára 2015 admin Oznamy

More

0

Zoznam listov vlastníctva Urbariátu PS Lúčky

2. februára 2015 admin Oznamy

Zoznam listov vlastníctva Urbariátu PS Lúčky Katastrálne územie Lúčky Kalameny Turík Madočany Liptovská Teplá 955 1326 342 566 768 956 1382 404 636 1634 957 1629 637 1897 1054 1630 332 669 2028 1336 1631 767 2128 1471 1632 787 1472 1633 788 1473 1634 815 1490 2466 852 1491 1683 Urbár Turík 1684 122 […]

More

0

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti v Urbariáte – pozemkové spoločenstvo Lúčky

2. apríla 2014 admin Oznamy

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti v Urbariáte – pozemkové spoločenstvo Lúčky Ponuka : Meno a priezvisko Rok narodenia Adresa Výmera podielov v m2 Cena v Eur za 1/m2 Dátum oznámenia  

More

0

« Previous Posts

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/