Základné informácie

Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu PS Lúčky dňa 16.3.2024

Správa mandátovej komisie a Správa volebnej komisie zo dňa 25.3.2023


pre plné znenie kliknite tu alebo na oznam

Celková výmera lesných porastov:
1 106,4192 ha
Lesné pozemky 845,3757 ha
TTP 236,1676 ha
OP 6,2429 ha
Iné 18,6330 ha
V katastrálnych územiach: Lúčky, Kalameny, Madočany, Liptovská Teplá, Turík
Plán starostliosti o les: rok 2018 – 2027
Lesohospodársky celok: Liptovská Teplá
Počet podielnikov: 876
Výbor:
Predseda Miloslav Murín
Členovia Ing. Metod Šimún
PhDr. Miroslav Druska
Viliam Horvát
Peter Pecho
Brigita Ferletjaková
Peter Senko
Dozorná rada:
Predseda Mgr. Daniel Ševc
Členovia Július Česák
Ondrej Nika
Administratívna pracovníčka: Monika Pechová
E-mail kancelária: urbariat.lucky@gmail.com
E-mail Odborný lesný hospodár: urbariat.simun@gmail.com
Telefónne čísla: Predseda: 0905 419 183
Kancelária: 044/4374119
OLH: 0905 341 618
Číslo účtu: SK37 0900 0000 0000 5672 5713
IČO: 00631221
IČ DPH: SK2020430808
Úradné hodiny: Pondelok  
Utorok   9:00 – 12:00
Streda 13:00 – 17:00
Štvrtok 11:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok  

Sumárne údaje z PSL

LHC: Liptovská Teplá
LC: Liptovská Teplá
Platnost‘ PSL: 2018 -2027
Obhospodarovatel‘: URBARIÁT – pozemkové spoločenstvo Lúčky


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/