apríl, 2017

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamyProjektyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky   Stručný opis projektu: Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní  na dobu minimálne 9 kalendárnych mesiacov, […]

More

0

Splnomocnenie na prebratie výplaty podielov

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamy

Splnomocnenie sa nachádza tu.

More

0

Uznesenie zo dňa 18.3.2017

4. apríla 2017 admin Oznamy

Dokument vo formáte pdf je možné stiahnuť tu.

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/