Ostané info

Zhromaždenie dňa 24.3.2018

14. septembra 2018 admin Ostané infoOznamy

More

0

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamyProjektyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky   Stručný opis projektu: Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní  na dobu minimálne 9 kalendárnych mesiacov, […]

More

0

Splnomocnenie na prebratie výplaty podielov

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamy

Splnomocnenie sa nachádza tu.

More

0

Výbor urbariátu – vyhlásenie na VZ

19. septembra 2013 admin Ostané info

Urbariát pozemkové spoločenstvo L ú č k y   Vážení spolupodielnici, súčasný výbor Urbariátu pozemkové spoločenstvo Lúčky vykonával svoju činnosť od marca 2008, t.j. 5 rokov. Aj keď už Urbariát nemá existenčné problémy a  má už aj materiálno-technické podmienky pre svoju činnosť , predsa to bolo zložité obdobie. Bolo to obdobie vrcholiacej ekonomickej krízy, začínajúceho rozpadu […]

More

0

Zákon o pozemkových spoločenstvách

14. augusta 2013 admin Ostané info

Zákon 97/2013 Z.z. zo dňa 26.3.2013 – Zákon o pozemkových spoločenstvách je možné si prečítať, prípadne stiahnuť vo formáte .pdf na adrese http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/97-2013-z-z.p-35129.pdf.

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/