apríl, 2014

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti v Urbariáte – pozemkové spoločenstvo Lúčky

2. apríla 2014 admin Oznamy

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti v Urbariáte – pozemkové spoločenstvo Lúčky Ponuka : Meno a priezvisko Rok narodenia Adresa Výmera podielov v m2 Cena v Eur za 1/m2 Dátum oznámenia  

More

0

Zásady predaja a kúpy podielov spoločnej nehnuteľnosti v Urbariáte PS Lúčky

2. apríla 2014 admin Oznamy

More

0

Palivové drevo

2. apríla 2014 admin Oznamy

Vzhľadom k záujmu podielnikov Urbariátu PS Lúčky o nákup palivového dreva výbor urbariátu navrhuje tieto spôsoby obstarania : Palivové drevo z odvozného miesta Palivové drevo formou samovýroby Na palivové účely je určené drevo s nižšou kvalitou, ktoré nie je vhodné k ďalšiemu rastu resp. k predaju na ďalšie spracovanie . Vo väčšine prípadov sa jedná o sucháre, kalamitné drevo, hnilobné drevo a […]

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/