máj, 2019

Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia

24. mája 2019 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Názov projektu: Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia Miesto realizácie aktivít projektu: SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky Stručný opis projektu: Projekt rieši dostupnosť lesných porastov v LC Lúčky s predpisom hospodárskych opatrení, v zmysle úloh podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Zrekonštruovaná lesná cesta Jastrabá bude využívaná pre lesnícke činnosti, výchovu, obnovu a ochranu lesných porastov […]

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/