Výbor urbariátu – vyhlásenie na VZ

19. septembra 2013 admin Ostané info

Urbariát pozemkové spoločenstvo L ú č k y

 

Vážení spolupodielnici,

súčasný výbor Urbariátu pozemkové spoločenstvo Lúčky vykonával svoju činnosť od marca 2008, t.j. 5 rokov. Aj keď už Urbariát nemá existenčné problémy a  má už aj materiálno-technické podmienky pre svoju činnosť , predsa to bolo zložité obdobie.

Bolo to obdobie vrcholiacej ekonomickej krízy, začínajúceho rozpadu smrečín v dôsledku kôrovcových kalamít  a prebiehajúcich zásadných legislatívnych zmien, ktoré priniesli aj nový zákon o pozemkových spoločenstvách.

Zložitejšie však boli naše vnútorné vzťahy, ktoré boli poznačené vzájomným ohováraním, osočovaním, opisovaním a podávaním trestných oznámení. Táto situácia spôsobila, že sa na valných zhromaždeniach neriešili priority Urbariátu. Tu je potrebné zdôrazniť, že polícia, prokuratúra a iné kontrolné orgány nič z trestných podaní nepotvrdili. Aj napriek zložitej situácii v lesníckom sektore, kde sme nútení hospodáriť bez pomoci štátu, podarilo sa nám postupne zabezpečiť pre spolupodielnikov podiely až vo výške 50 € na 1 ha. Samozrejme, že ani výbor nie je so všetkým spokojný, nie všetko sa nám podarilo a určité úlohy bude musieť riešiť už budúci výbor.

Dovolíme si aspoň heslovite načrtnúť niektoré témy :

  • Doriešiť užívanie súkromných lesov v lokalite Hôzdy

  • Zefektívniť a sprehľadniť chystanie palivového dreva v samovýrobe

  • Riešiť certifikáciu lesov v užívaní Urbariátu

  • Zaoberať sa výhľadovým plánom hospodárenia v lesoch Urbariátu

  • Riešiť sprístupnenie lesných porastov Urbariátu , hlavne v lokalite Havrania a Dolinky

  • Aktívnejšie sa zapojiť do čerpania dotácií

  • Prijať opatrenia pre zvýšenie aj iných tržieb, ako len z predaja dreva

  • Zabezpečiť funkčnosť Urbáru Turík, v ktorom je Urbariát Lúčky momentálne najväčším podielnikom.

Výbor Urbariátu-pozemkové spoločenstvo Lúčky ďakuje všetkým spolupodielnikom za trpezlivosť a podporu a vo voľbách Vám želáme šťastnú ruku.

Novému výboru želáme všetko dobré do ďalšieho volebného obdobia.

V Lúčkach 12.10.2013 Výbor Urbariátu-pozemkové spoločenstvo Lúčky


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/