Správa mandátovej komisie

17. októbra 2013 admin Oznamy

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky

Správa mandátovej komisie zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu – PS Lúčky konaného formou čiastkovej schôdze dňa 12.10.2013.

Mandátová komisia, ktorá pracuje v zložení:

Predseda: Ing. Monika Slimáková

Člen: Ján Melko

Člen: Pavol Jandura

konštatuje:

Aby toto zasadnutie zhromaždenia bolo uznášaniaschopné je potrebné, aby bola nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá SPF.

Celková výmera v m2: 7531930 = 100,000 %

Potrebná výmera v m2 : 3765966 = 50,00001 %

Aktuálny stav v m2: 4993066 = 66,292 %

Mandátová komisia vyhlasuje, že toto zasadnutie zhromaždenia

Je uznášaniaschopné

V Lúčkach 12. októbra 2013

Predseda: Ing. Monika Slimáková ……………………………………………..

Člen: Ján Melko ……………………………………………..

Člen: Pavol Jandura ……………………………………………..


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/